شیخ الازهر گفت: ما برای تحکیم صلح و امنیت در جهان نیز تلاش می کنیم و دوست داریم با تمام مؤسسات دینی جهان مانند کلیسای کانتربری انگلستان، شورای کلیساهای جهان و واتیکان ارتباط داشته باشیم.

به گزارش پرس شیعه؛ روز گذشته جان کاسن سفیر انگلستان در قاهره با احمد الطیب شیخ الازهر دیدار کرد.

شیخ الازهر در این دیدار گفت: الازهر مؤسسه ای جهانی است که با علما، واعظان و کاروان های تبلیغی خود تلاش می کند اندیشه معتدل اسلامی را در مصر و جهان منتشر کند، تا از این طریق با افراط گرایی مبارزه کرده باشد.

وی افزود: ما همچنین برای تحکیم صلح و امنیت در جهان نیز تلاش می کنیم و دوست داریم با تمام مؤسسات دینی جهان مانند کلیسای کانتربری انگلستان و شورای کلیساهای جهان و واتیکان ارتباط داشته باشیم و به تازگی نیز امکان بورسیه شدن دانشجویان الازهر برای تحصیل در انگلستان می تواند یک پل ارتباطی میان فرهنگ های غرب و الازهر باشد.