«رفیق محمدشین» به عنوان رئیس آکادمی اسلامی بولگار در تاتارستان و «کامل اسحاق‌اف» به عنوان مدیراین آکادمی منصوب شد.

به گزارش پرس شیعه، «تاتار-اینفورم» از نهایی شدن پروژه فدرال ساخت آکادمی اسلامی بولگار خبر داد. مسئولین این مرکز ترکیب مدیریت آن را تعیین کردند و مطابق آن «رفیق محمدشین» به عنوان رئیس آکادمی اسلامی بولگار و «کامل اسحاق‌اف» به عنوان مدیر این آکادمی منصوب شدند. در گزارشی که رایزنی فرهنگی ایران در روسیه در اختیار ما قرار داده آمده است:

طبق اساسنامه این آکادمی، تامین مالی و بودجه مرکز آموزشی، مسائل فعالیت بین‌المللی، تهیه و بررسی استراتژی و طرح توسعه آکادمی، امور مربوط به مدیریت و اداره‌ی این مرکز از جمله وظایف رئیس و مدیرآکادمی می‌باشند. رئیس آکادمی همچنین مسئول فعالیت‌های آموزشی و علمی نیز می‌باشد.

«روشن عباس‌اف» معاون اول اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه، «دمیر شهابییف» معاون علمی آکادمی اسلامی بولگار، «رینات رایف» رئیس اداره  دینی منطقه‌ای مسلمانان چلیابینسک و کورگانسک و «رمیل آدیگانف» مدیر گروه اصول ادیان دانشگاه اسلامی قازان، از جمله اعضای شورای علمی این اکادمی می باشند. در ترکیب این شورا نمایندگان همه‌ موسسات حضور دارند.

به گفته کامل سمیعولین مفتی تاتارستان، تصمیم مربوط به تمام حوزه‌ها به طور مشترک و هم رای گرفته شده است.