آمریکا پس از تروریستی خواندن حزب المجاهدین کشمیر، حساب بانکی این گروه را تحریم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، آمریکا «حزب المجاهدین» که بزرگترین گروه مسلح در کشمیر تحت کنترل هند است را سازمان «تروریستی خارجی» اعلام و تحریم هائی را علیه آن به اجرا درآورد.

این تحریم های شامل بلوکه کردن حساب بانکی این گروه است که احتمالاً در آمریکا وجود داشته باشد.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: حزب المجاهدین کشمیر یک گروه تروریستی است و این موضوع به شهروندان آمریکایی و مردم دنیا هشدار داده می شود.