هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به وقایع نژادپرستانه هفته گذشته در شهر «شارلوتسویل» واقع در ایالت «ویرجینیا»ی این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، هزاران نفر از شهروندان آمریکا با به دست گرفتن شمع های برافروخته در اعتراض به وقایع هفته گذشته در شهر «شارلوتسویل» واقع در ایالت «ویرجینیا»ی آمریکا که در آن اعضای یکی از گروه های راست افراطی به نام «کو کلوکس کلان» (Ku Klux Klan) به اقدامات نژادپرستانه و شورش مبادرت ورزیده بود، راهپیمائی کردند.

تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی علیه خشونت گرایی به خواندن برخی سرودها پرداختند.

لازم به ذکر است، در روزهای گذشته خشونت های افراط گرایان، شهر «شارلوتسویل» واقعه در ایالت «ویرجینیا» را به آشوب کشاند و خودداری ترامپ از محکوم کردن مناسب اقدامات سفیدپوستان افراطی در ماجرای این ناآرامی ها انتقادهای فراوانی را چه در داخل و چه در خارج از این کشور علیه وی به وجود آورد.