بارش شهابی« برساووشی» از ۲۱ مرداد ماه به اوج خود رسیده و تا شهریور ماه ادامه دارد؛ تصاویر این بارش شهابی در ایران منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، بارش شهابی «برساووشی » از جمله بارش های شهابی معروفی است که در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مرداد به اوج می رسد. سرعت هر شهاب برابر با  ۵۹ کیلومتر بر ثانیه است و این سرعت نسبتا زیاد برای شهاب ها به شمار می رود.

تصاویر این بارش شهابی از اقصی نقاط کشور در ذیل آمده است؛

شهر سراوان

 کویر مرکزی ایران


قزوین – روستای زرشک

به گزارش مهر، این تصاویر توسط زاهد آرام، علی متین‌فر، امیرحسین کاظمی، مهیار مرادی چافی گرفته شده است.