موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طی نشستی با عنوان «فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد» به بررسی ابعاد مختلف این کودتا می پردازد. 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طی نشستی با عنوان «فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد» به بررسی ابعاد مختلف این کودتا می پردازد. 

در این نشست دکتر موسی حقانی، رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، محمد مهدی عبدخدایی و خسرو معتضد پیرامون این برهه تاریخی سخنرانی می کنند.

این نشست، شنبه ۲۸ مرداد ماه از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲.۳۰ در سالن اجتماعات موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران واقع در خیابان الهیه، خیابان شهید فیاضی، نبش چناران شماره ۱۵ برگزار خواهد شد.