کتاب «نقد و رد نظریه اصالت وجود صدرایی» به قلم فریال اسکندری از سوی انتشارات ریسمان منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «نقد و رد نظریه اصالت وجود صدرایی» به قلم فریال اسکندری منتشر شد.

اندیشمندان فلسفه اسلامی با تکیه بر سابقه درخشان فلسفی و جهان بینی غنی اسلامی می توانند نظریات تازه، پویا و کارآمدی به جامعه انسانی ارائه کنند و سهم مهمی در اعتلای بشریت داشته باشند. یکی از راه های رسیدن به این هدف بزرگ، بررسی نظریات گذشتگان و ارزیابی صحت آنان است. نقد و رد نظریات پیشینیان نه تنها ضربه ای بر فلسفه اسلامی وارد نمی کند بلکه زمینه را برای ارائه نظریاتی جدید فراهم می سازد.

اصالت وچود یکی از مسائل اساسی فلسفه صدرایی و نظریه ای رایج در جامعه فلسفی امروز است. اگرچه نمودهای فلسفی و عرفانی این نظریه بسیار جاذب است اما حقیقت آن است که اصالت وجود در اصل خود به اثبات نرسیده است و بنابراین نمی تواند قابل استناد باشد. فریال اسکندری در این کتاب با بررسی دلایل ملاصدرا در دو کتاب اسفار و مشاعر به رد نظریه اصالت وجود پرداخته است.

کتاب «نقد و رد نظریه اصالت وجود صدرایی» در ۱۴۰ صفحه به قیمت ۱۰ هزار تومان از سوی انتشارات ریسمان منتشر شد.