معاون رئیس جمهور عراق ضمن تکذیب خبر سکته مغزی اش، هدف از اشاعه و انتشار اخبار در این باره را هرج و مرج دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق اخبار منتشر شده در برخی رسانه های مبنی بر سکته مغزی و انتقال به ایران را کذب محض توصیف کرد.

وی اعلام کرد: برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر کذبی با این مضمون که من سکته مغزی کرده ام و به دنبال آن به تهران منتقل شده ام مخابره کرده اند که به دنبال آن تماس های زیادی از سوی طرفداران که از شنیدن این خبر متالم شده اند، دریافت کردیم و این خبر دشمنانی که برای دیگران شر را می خواهند، شاد کرد. من از کسانی که تماس گرفتند تشکر می کنم و خطاب به کسانی که این دروغ را اشاعه دادند می گویم که این در راستای اخبار کذب و اقداماتی است که هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم و در روند سیاسی موفقیتی به دست می آید و در عرصه نظامی دستاوردی کسب می شود، تشدید خواهد شد.

مالکی افزود: آنها(کسانی که این اخبار دروغ را منتشر می کنند) خیر عراق و برادری عراقی ها را نمی خواهند و به دنبال شر و پلیدی هستند زیرا در فضای شر به سر می برند. موج دروغ به برخی پایگاهها و شبکه های دوست نیز کشیده شد و من از شبکه های تلویزیونی می خواهم که دقت و هوشیاری بیشتری در انتشار اخبار به خرج دهند زیرا ما با وضعیتی از جعل و تزویر روبرو هستیم.

وی از شهروندان عراقی خواست که درباره باور کردن اخباری که از برخی منابع که خیرخواه عراق و فرزندان آن نیستند، مراقب باشند و هر خبری را باور کنند.

مالکی بیان کرد: مردم خبر درست را از نادرست تشخیص می دهند. کسی از اخبار دروغ مصون نیست حتی رزمندگان در جبهه های جنگ و هدف این اخبار بازگردانیدن عراق به مرحله ای است که اراده شر در آن حاکم باشد. هدف از این اخبار ایجاد هرج و مرج و شک و تردید میان هموطنان است.