طلاب و فضلای حوزه علمیه نجف اشرف و اعضای کمیته ارشاد و دفاع از مقدسات عراق، از گردان های حزب الله وابسته به بسیج مردمی و از نیرو های امنیتی در مناطق شمال غرب شهر تلعفر که در تصرف گروهک تروریستی داعش است، بازدید کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ طلاب و فضلای حوزه علمیه نجف اشرف و اعضای کمیته ارشاد و دفاع از مقدسات عراق از گردان های حزب الله وابسته به بسیج مردمی و از نیرو های امنیتی در مناطق شمال غرب شهر تلعفر که در تصرف گروهک تروریستی داعش است، بازدید کردند.

شیخ علاء الموصلی مسئول محور موصل در کمیته ارشاد گفت: نیرو های مجاهد با تمام عناوین و انواع آن برای آغاز جنگ و آزاد سازی شهر تلعفر و اطراف آن از دست گروهک تروریستی داعش، در آمادگی کامل است.

وی با اشاره به اینکه صدای هواپیما های جنگی و انفجار های گسترده در شهر تلعفر به گوش می رسد، گفت: از اوضاع میدانی و نظامی نیرو های بسیج مردمی، ارتش و نیرو های پلیس اتحادیه در امتداد شمال و غرب شهر تلعفر مطلع شدیم.

شیخ الموصلی ادامه داد: سلام، دعا و توصیه های حضرت آیت الله سیستانی را به رزمندگان رسانیدم و حمایت های لوجستیکی را در اختیار آنان قرار دادیم.