روزنامه رأی الیوم از انجام برخی تغییرات در پستهای نظامی و امنیتی در سوریه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، رأی الیوم به نقل از منابع رسانه‌ای سوری یکی از بارزترین تغییرات را تعیین سرلشکر “طلال مخلوف” به عنوان فرمانده گارد ریاست جمهوری به جای سرشکر بدیع حسن برشمرد.
بشار اسد همچنین در حکمی، سرلشکر جمال سلیمان را به فرماندهی سپاه سوم و ریاست کمیته امنیتی شهر حمص منصوب و سرلشکر “لؤی معلا” را برکنار کرد.
رسانه‌های سوری دلیل این تغییرات را شکست امنیتی در شهر حمص و افزایش فشارهای مردم بر نظام در مناطق تحت کنترل این شهر به ویژه پس از انفجارهای شهرک الزهراء و دیگر مناطق حمص و کشته شدن ده‌ها نفر عنوان کردند.
رأی الیوم همچنین از انتشار خبرهایی در خصوص تصمیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای ایجاد تغییراتی در دولت و پستهای وزارتی به ویژه وزارت آشتی ملی خبر داد.