دومین مدرسه‌ تابستانی زیست شناسی دانشگاه خوارزمی با موضوع «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دومین مدرسه‌ تابستانی زیست شناسی دانشگاه خوارزمی با موضوع «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» از یکم تا دهم شهریورماه سال جاری توسط انجمن علمی دانشجویی سلولی و مولکولی در پردیس کرج دانشگاه برگزار می‌شود. در این مدرسه، دانشجویانی از رشته‌های مختلف از سرتاسر کشور حضور خواهند داشت.

این برنامه با نظارت معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه‌ علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و انجمن زیست‌شناسی ایران برگزار می شود.