مدیر کل اداره نظارت فنی  معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه گفت: ۱۳۳۷ بقعه متبرکه و امامزاده دارای برنامه عمرانی اعم از ساخت وساز وتکمیل و تجهیز هستند.

به گزارش پرس شیعه، امیر حسین روان در گفت وگو یی با تبیین عملکرد این اداره کل در عرصه عمران وآبادانی موقو فات وبقاع متبرکه  گفت : هم اکنون ۱۱۷۹ بقعه متبرکه در کشور دارای طرح جامع مصوب جهت احداث، تکمیل و بازسازی هستندو در برنامه عمرانی سال۹۶ هم  از تعداد ۱۳۳۷بقعه دارای برنامه، ۳۶۸بقعه دارای احداث  جدید، ۶۴۴بقعه فعالیت های عمرانی شان  نیمه تمام و  ۳۲۵ بقعه در حال عملیات بازسازی، تعمیر و مرمت و نگهداری هستند.

 روان تاکید کرد : تکمیل عملیات عمرانی  تعداد ۲۰۲بقعه  در سال جاری جزء تعهدات مدیران کل استان ها  قرارداده شده است  و آنها  موظف به تکمیل پروژه های مذکور تا پایان سال ۹۶ هستند.

مدیر کل اداره نظارت فنی بر موقوفات  وبقاع متبرکه با اشاره به پیشرفت عملیات عمرانی در بقاع متبرکه   ادامه داد :پیشرفت فیزیکی پروژه ها دربخش احداثات جدید در سه ماهه اول سال جاری ۵/۶۸% ، بازسازی و تعمیر و نگهداری ۱۰۰% و احداثات بقاع فاقد درآمد ۵۵% بوده  است.

وی با اشاره به ضرورت رفاه حال زایران در اماکن متبرکه تصریح کرد : همچنین به منظور رفاه حال زائرین در سراسر کشور در برنامه سال۹۶ احداث، تکمیل و تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی بقاع و اماکن متبرکه در دستور کار استان ها قرار گرفته است و در این راستا مقرر گردید ۲۷۷۶ چشمه سرویس بهداشتی احداث ، ۱۱۵۶ چشمه تکمیل و ۵۴۳۲ چشمه تعمیر و تجهیز  شود .

وی ادامه داد : در سه ماه اول سال ۹۶ پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده در این عرصه  محقق گردیده است.

 روان یکی از رویکردهای سازمان اوقاف را ارایه خدمات اسکان به زایران ومسافران دانست و افزود: همچنین در راستای رفاه حال زائرین ، احداث، تکمیل و بازسازی ۷۷ زائرسرا در کشور در برنامه سال ۹۶ پیش بینی شده است که از این تعداد۲۷ زائرسرا جدید، ۳۲مورد تکمیل و ۱۶زایر سرادر حال  بازسازی و تعمیر و نگهداری  است.