شومان گفت: اکنون داعش از کنترل سازندگان خود خارج شده است و در چنین شرایطی همه کشورها باید به طور جدی متحد شده تا منابع و عناصر داعش را از بین ببرند.

به گزارش پرس شیعه؛ عباس شومان نماینده الازهر امروز شنبه در اظهارات خود درباره اتفاقات تروریستی دو روز گذشته در اسپانیا خواستار همبستگی و اتحاد تمام قدرت های شرق و غرب وشمال و جنوب برای مبارزه با تروریسم و تروریست ها و ریشه کن ساختن آنها شد تا صلح و امنیت در تمام جهان حکمفرما شود.

وی افزود: وقت مبارزه واقعی با تروریسم فرا رسیده است و شاید اتفاقات تروریستی اسپانیا و برخی کشورهای دیگر غربی باعث شود جهان مسیر خود را در مبارزه با تروریسم اصلاح کند و به گونه ای متناسب با میزان خطر موجود با این پرونده برخورد کنند، زیرا اکنون داعش از کنترل سازندگان خود خارج شده و دیگر نمی توانند آن را کنترل کنند و از منافع خود دور سازند و در چنین شرایطی همه کشورها باید به طور جدی متحد شده تا منابع داعش را از بین برده و عناصر آن را از بین ببرند.