رهبر جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که یمن در حال حاضر در مرحله سرنوشت ساز به سر می برد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنرانی امروز(شنبه) خود در نشستی با شخصیتهای برجسته این کشور تاکید کرد: ما در مرحله سرنوشت ساز در کشور به سر می بریم و همگان باید به وظایف و مسئولیت هایمان توجه داشته باشیم.

الحوثی هم چنین تاکید کرد: تقویت مواضعمان برای رویارویی با متجاوزان به توجه همگان نیاز دارد.با وجود آنکه دشمن تلاش کرد تا با محاصره عرصه را از لحاظ اقتصادی بر ماتنگ کند اما باز هم نتوانست به اهداف خود در این نبرد دست یابد.

وی در ادامه افزود: مقاومت بزرگ مردم یمن همان چیزی است که اهداف دشمن را با شکست رو به رو کرد.هم بستگی در جبهه داخلی و هماهنگی ها کمک کرد تا توطئه های دشمنان خنثی شود.کشورهای متجاوز بر اساس یک نقشه جدید تلاش دارند تا سرنوشت این نبرد را تعیین کنند.این نقشه دربرگیرنده اقدامات نظامی در تعدادی از مناطق است. به موازات آن جبهه داخلی هدف قرار می گیرد تا مقاومت نظامی در برابر متجازان تحت الشعاع قرار گیرد به طوریکه جبهه داخلی از هم پاشیده شده و به امور ثانویه مشغول شود.