رزمندگان حزب الله لبنان در ادامه پیشروی های خود ضد تکفیری ها موفق به تسلط بر ارتفاعات شلوف الزمرانی که مُشرف به گذرگاه الزمرانی در القلمون است، شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، رزمندگان مقاومت لبنان به ارتفاعات حرف الموصل در القلمون غربی در سوریه وارد شدند. این ارتفاعات نقطه راهبردی است به طوری که بر مواضع داعش در جرود البریج مسلط است.

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت همچنین ارتفاعات ابوخدیج مشرف به سهل الجراجیر در القلمون غربی را به کنترل خود درآوردند.

به گزارش المیادین؛ ارتش سوریه و مقاومت ارتفاعات شلوف الزمرانی را که سیطره آتشباری بر گذرگاه الزمرانی دارد آزاد کردند.

مقاومت لبنان حلقه محاصره را از سه محور از مجموع چهار محور بر داعش میان سوریه و لبنان تنگ کرده است.

ارتش لبنان نیز گذرگاه های مرطبیا، الکهف و الکاف که داعشی ها از آن استفاده می کنند را زیر آتش توپخانه قرار داده است.