رئیس جمهور آمریکا در حساب خود در توئیتر از استراتژیست ارشد برکنار شده خود، به دلیل خدماتش تشکر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در توئیتی از «استیو بانون» استراتژیست ارشد خود، تشکر کرد.

ترامپ در توئیتر خود نوشت: من می خواهم از بانون برای خدماتش تشکر کنم. او در دوران تبلیغات های انتخاباتی ام در برابر هیلاری کلینتون کنار من حضور داشت. او عالی بود. تشکر استیو!

گفتنی است که ترامپ روز گذشته بانون، که یکی از مشاوران مهم وی به شمار می آمد را به دلیل فشارهای جمهوری خواهان و مسائل اخیر مطرح شده در مورد نژاد پرستی و حمایت ترامپ از نژاد پرستی، از کار برکنار کرد.