ائمه مساجد و رهبران دینی مسلمان در انگلیس نخستین شورای ملی را برای صدور احکام مذهبی و هم‌صدایی در مورد مسائلی مانند تروریسم، اسلام‌هراسی و محیط زیست راه‌اندازی می‌کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ ائمه مساجد و رهبران دینی مسلمان در انگلیس نخستین شورای ملی را برای صدور احکام مذهبی و هم‌صدایی در مورد مسائلی مانند تروریسم، اسلام‌هراسی و محیط زیست راه‌اندازی می‌کنند.
این شورا اولین نهاد دینی مرکزی برای مسلمانان انگلیسی است که دستورالعمل‌های مربوط به دکترین اسلام را صادر می‌کند و صدایی واحد برای مسلمانان در مواجهه با مسائل اجتماعی خواهد بود.
این شورا به صراحت از غیر اسلامی‌بودن اعمالی مانند ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی، تروریسم و … سخن خواهد گفت.
قاری عاصم، امام مسجد «مکه» در شهر لیدز گفت: نبود صدایی واحد که در برخورد با حوادث تروریستی یا اسلام‌هراسانه دیدگاه مسلمانان را به جامعه انتقال دهد، از دلایل تشکیل شورای ملی امامان جماعت مسلمان است.
وی افزود: همچنین نهادهای اسلامی دیگری مانند شورای مسلمانان انگلیس و هیئت ملی مساجد و ائمه دینی، نهادهای مرکزی و هماهنگ‌کننده گروه‌ها و مراکز کوچک‌تر اسلامی هستند و در باب دکترین اسلامی و صدور احکام و دستورالعمل‌های دینی اعمال نظری ندارند.