رایزن فرهنگی ایران از ترجمه جدید قرآن به زبان ارمنی به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایروان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فیلم ارتباط تصویری برنامه تلویزیونی «رصد» شبکه قرآن و معارف سیما با مجید مشکی، رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان را منتشر کرد.
رایزن فرهنگی ایران در این فیلم با اشاره به فعالیت‌های قرآنی رایزنی در ارمنستان اظهار کرد: در بخش آشنایی پیروان سایر ادیان به ویژه مسیحیان، شروع کار ترجمه قرآن کریم به زبان ارمنی و بارگذاری آن در وب‌سایت رایزنی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، مهم‌ترین برنامه این رایزنی است.
وی افزود: ترجمه قرآن کریم به ارمنی در گذشته‌ای دور انجام شده است؛ اما کیفیت خوبی نداشته و ما مجددا طی یکی دو سال گذشته ترجمه قرآن به زبان ارمنی را آغاز کردیم و تاکنون ۱۵ جزء از قرآن کریم ترجمه شده و برای استفاده روزانه ارمنی زبان‌ها در وب‌سایت رایزنی جمهوری اسلامی ایران و مسجد «کبود ایروان» که در اختیار این رایزنی است، بارگذاری می‌شود.
مشکی با بیان اینکه برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی رایزنی به دو بخش آموزشی ـ پژوهشی و تبلیغی ـ ترویجی تقسیم‌بندی می‌شود، افزود: در منطقه قفقاز جنوبی بزرگ‌ترین مسجد این منطقه مسجد «کبود ایروان» با قدمت بیش از ۲۶۰ سال در اختیار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و فعالیت‌های دینی، محافل و مجالس قرآنی در این مسجد شکل می‌گیرد.
مشکی همچنین تصریح کرد: در بخش آموزشی و پژوهشی کارهای بسیار خوبی طی چند سال گذشته انجام و برنامه حفظ قرآن کریم برای مقاطع مختلف سنی برگزار شده است.