پدر پرفسور مریم میرزاخانی از حضور اقشار مختلف مردم در مراسم بزرگداشت این دانشمند تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در این پیام آمده است: «برخود فرض می دانم که از تلاشها، پیامها و حضور تمامی دست اندرکاران عرصه اندیشه و قلم به ویژه مشتاقان علوم ریاضی شرکت کننده در مراسم بزرگداشت دخترم، پروفسور مریم میرزاخانی که سفیر توانا و زبان گویای استعداد و توانمندیهای جوانان ایرانی بود، تشکر و قدردانی کنم.

محصول پیوند علم و ایمان، رشد و توسعه در همه سطوح جامعه بشری بوده و خواهد بود و در این بین پیشرفت علوم دقیقه (ریاضیات) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاثیر مستقیمی بر شکوفایی و پیشرفت در سایر علوم و فنون دارد.

موفقیتها و درخشش  جوانان  وطن  اسلامی و عزیز نقطه عطفی در معرفی همت والای بانوان و جوانان ایرانی در مسیر فتح قله های افتخار در عرصه های گوناگون علمی، هنری و ورزشی در سطوح بین المللی است.

امیدواریم که به فضل الهی بتوانیم با تشکیل بنیادها، موسسات علمی و بکارگیری توانمندیهای خیّرین و ایجاد سازمانهای مردم نهاد و حمایت هر چه بیشتر مسئولین و دست اندرکاران، استعدادهای ناشناخته موجود در کشور را شناسایی کرده و با بکارگیری روشهای مناسب، زمینه ساز شکوفا شدن این استعداد های ناشناخته در جامعه عزیزمان باشیم.

امید است در ظل توجهات حضرت حق، سربلند و پیروز باشید.»