بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره ۸۷ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا را منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه، مقالات منتشر شده در شماره ۸۷ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا به این شرح است:

سرمقاله به قلم آیت الله سیدمحمد خامنه‌ای

زمان از دیدگاه حکما و متکلمان اسلامی / دکتر مقصود محمدی

مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا پیرامون رابطه نفس و بدن و سنجش کارآمدی مبانی هریک در نیل به مطلوب/ دکتر فروغ‌السادات رحیم‌پور

جستارهای هانری کربن در عرفان اسلامی با تأکید بر نقش سنت هرمسی / دکتر حسین کلباسی اشتری، حسن پاشایی

رابطه سرشت انسان و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا/ دکتر محمد حسین‌زاده، دکتر اعظم قاسمی، دکتر محسن جوادی، دکتر هادی وکیلی

ابن‌عربی و حکمت الهی در کلمه آدمی؛ بررسی تصویری جامع از آدم در فصوص الحکم/ دکتر مسعود احمدی‌افزادی، دکتر نواب مقربی

منابع معرفت از نظر ملاصدرا/ دکتر ‌ مهدی ذاکری، حسین عمادزاده‌

دین و سیاست در حکمت صدرایی/ روح‌اللّه مدامی، دکتر مهدی نجفی افرا

فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا توسط بنیاد حکمت اسلامی صدرا به چاپ می رسد.