سفرای چند کشور غربی در پایتخت اردن، با پیشنهاد خروج سرمایه‌گذاران غربی از سوریه مخالفت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ پیشنهاد انتقال سرمایه گذاران غربی از سوریه به اردن با مخالفت سفرای چند کشور غربی مواجه شده است.
روزنامه رأی الیوم شنبه نوشت: دولت اردن پیشنهاد کرده که سرمایه گذاران غربی فعال در بخش صنعتی سوریه، سرمایه ها و تجهیزات خود را از سوریه به اردن منتقل و در این کشور مناطق صنعتی ایجاد کنند؛ پیشنهادی که با مخالفت چند سفیر غربی مقیم امان مواجه شده است.
وزارت برنامه ریزی اردن اعلام می کند که هدف از پیشنهاد انتقال سرمایه گذاران غربی از سوریه به اردن و ایجاد مناطق صنعتی و اشتغال زایی برای پناهجویان سوری است.
سفرای غربی پیشنهاد وزارت برنامه ریزی اردن را “عجیب” خواندند و تاکید کردند که دولت ها نباید در امور سرمایه گذاران غربی مداخله کنند.