شورای سیاسی انصار الله یمن نسبت به وجود یک نقشه خطرناک برای هدف قرار دادن جبهه داخلی از طریق دامن زدن به اختلافات میان گروه های ملی مقاومت و مخالف متجاوزین هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، در بیانیه شورای سیاسی انصارالله یمن آمده است:متجاوزان تلاش دارند تا یمن را تجزیه و تکه تکه کنند. آنچه که در جنوب کشور روی می دهد شاهدی بر این مساله است.عربستان و امارات در جنوب یمن تقسیم نقش کرده اند و تلاش دارند تا در سایه تمایل آمریکا این کشور را تکه تکه کنند.

در این بیانیه تاکید شده است:نیروهای متجاوز تلاش دارند تا مزدوران بیشتری را به جبهه های درگیری بفرستند به طوریکه ۳ گردان به جبهه «نهم» اعزام شده و هزاران نیروی دیگر به تعز برای تشدید درگیری ها فرستاده شده اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به همکاری برخی در یمن با متجاوزان آمده است: ۱۰۷ تن از اعضای پارلمان تحت لوای محمد بن سلمان ولی عهد عربستان قرار گرفته اند و دشمن سعی دارد تعداد بیشتری را به خود جذب کند.

در این بیانیه بر ضرورت به جریان افتادن خون تازه در رگهای سیستم قضایی یمن برای محاکمه خائنین تاکید شده است.