ارتش لبنان در چهارمین روز عملیات فجرالجرود موفق به آزادسازی ۲۰ کیلومتر مربع دیگر شد تا مساحت اراضی آزاد شده به ۱۰۰ کیلومتر برسد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، ارتش لبنان در چهارمین روز عملیات فجرالجرود بر ۲۰ کیلومتر مربع دیگر مسلط شد.

منابع وابسته به ارتش لبنان اعلام کردند: از زمان شروع عملیات فجرالجرود در روز شنبه تاکنون ۱۰۰ کیلومتر مربع از لوث داعش آزاد شده است و ۲۰ کیلومتر در وادی مرطبیه در راس بعلبک هنوز تحت اشغال داعش است.

شایان ذکر است که منابع لبنانی اعلام کرده اند که مساحت منطقه ای که داعش در ارتفاعات راس بعلبک و القاع بر آن مسلط است ۱۲۰ کیلومتر است و تعداد تروریستهای داعش در داخل اراضی لبنان حدود ۶۰۰ نفر است.