فضانورد پیشین ناسا از دستیابی ایران به فناوری تولید راکت های ماهواره‌ بر، به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرده و دستیابی به این فناوری را برای هر کشوری مهم خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ترند، فضانورد سابق ناسا پیشرفت های اخیر فضایی ایران و پرتاب راکت ماهواره‌ بر کشورمان به فضا را دستاوردی بزرگ در زمینه دانش فنی فضایی برای ایران دانست.

بر اساس این گزارش، «لیروی چیائو» فرمانده سابق پایگاه فضایی بین المللی، پرتاب راکت ماهواره‌بر ایران به سمت فضا را نشانه دستاوردهای پیچیده کشورمان در علوم فضایی دانست و گفت: داشتن قابلیت فناوری راکت و موشک برای هر کشوری مهم است. توانایی پرتاب ماهواره به مدار زمین به این معناست که یک کشور به راکت های پیچیده دست پیدا کرده که توانایی استفاده آنها به عنوان سلاح نیز وجود دارد. به همین خاطر است که چنین دستاوردی، پیشرفتی مهم به حساب می آید.

این در حالیست که آمریکا توانایی ها و آزمایش های اخیر ایران در زمینه موشکی را اقدامی تحریک آمیز قلمداد کرده و بارها خواستار توقف این فعالیتها از سوی تهران شده است.