رئیس جمهور لبنان در دیدار با معاون رئیس جمهور عراق بر ضرورت تقویت همکاری های مشترک میان دو کشور در تمام زمینه ها تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهار، میشل عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق تاکید کرد: ما برای تقویت روابط مشترک در تمام زمینه ها تلاش می کنیم و با هم در برابر تروریسم می ایستیم و بر آن پیروز خواهیم شد.

علاوی نیز در این دیدار تاکید کرد: عراق و لبنان در جنگ علیه تروریسم با یکدیگر همکاری می کنند.در زمینه اقتصادی نیز باید بگویم که عراق آماده تسهیل فعالیت های تجار لبنانی در این کشور است.

علاوی در حال حاضر برای دیدار با مقامات برجسته لبنان در بیروت به سر می برد به طوریکه طی دو روز گذشته با سعد الحریری نخست وزیر لبنان دیدار کرده و از وی برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد که با پاسخ مثبت حریری در این خصوص رو به رو شد.