صدای ۳ انفجار در حوزه پنجم شهر کابل پایتخت افغانستان شنیده شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آوا، صدای ۳ انفجار در غرب کابل شنیده شده است.

فعلا از جزئیات آن خبری در دست نیست.