گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشکده اخلاق و تربیت با همکاری مربیان و فعالان فبک سومین حلقه ماهانه فعالان فبک را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشکده اخلاق و تربیت با همکاری مربیان و فعالان فبک سومین حلقه ماهانه فعالان فبک را برگزار می کند.  این نشست از طرح و موضوع های بدیع، تجربه ها، مقاله ها، پایان نامه و کتاب های تازه تالیف در حوزه فلسفه برای کودکان استقبال می کند.

این نشست امروز چهارشنبه یکم شهریور از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.