معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا بودجه جدول ۱۴ مربوط به سال ۹۵ در سال جاری محقق شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، وحید احمدی در گفتگو با خبرنگا ر مهر گفت: بودجه مربوط به جدول ۱۴ که در قانون بودجه سال ۹۵ تعیین شده بود عملا پرداخت نشده است و طبق پیگیری های انجام شده دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا موضوع تحقق بودجه مربوط به جدول ۱۴ سال ۹۵ در سال جاری محقق شود.

وی افزود: بودجه این جدول برای سال ۹۵ حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که امیداوریم این بودجه در سال جاری محقق شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: جدول ۱۴ در قانون بودجه سال ۹۶ نیز از سوی مجلس حذف شد و امیدواریم با پیگیری دولت بتوانیم از طریق اصلاحیه ای این موضوع در مجلس مطرح و تصویب شود.

احمدی عنوان کرد: جدول ۱۴ برای قانون بودجه سال ۹۶ در کمیسیون های مجلس تصویب شد اما در صحن مجلس ایراداتی به این موضوع گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: بودجه بسیاری از پروژه های علمی، تحقیقاتی و آموزشی کشور براساس جدول ۱۴ دیده شده بود که با عدم اجرای این موضوع با مشکلات مالی مواجه خواهیم شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در مجلس شورای اسلامی ایرادی که به جدول ۱۴ گرفته شد این بود که کل اعتبارات این جدول قرار بود از سرجمع اعتبارات دستگاه ها برداشته شود و نمایندگان مجلس تاکیید داشتند که باید منابع مشخص برای این جدول تعیین شود که براین اساس این جدول از قانون بودجه امسال حذف شد.

به گزارش پرس شیعه، جدول ۱۴ قانون بودجه کل کشور در راستای اجرای بند( ۲-۸) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام رهبری تامین و اختصاص تعیین شده بود که از قانون بودجه سال ۹۶ حذف شد.