عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد ، مافیای فساد در عراق صدها میلیارد دلار از اموال مردم این کشور را سرقت کرده است .

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، “زینب عارف البصری” گفت: مافیای فساد در ۱۰ سال گذشته ۳۱۲ میلیارد دلار از اموال مردم را سرقت کرده است و این اموال مسروقه را در بانک های مختلف جهان نگهداری می کند که دولت عراق باید برای استرداد این اموال تلاش کند .
البصری اظهار داشت: مافیای فساد مالی که در یک دهۀ گذشته به بیت المال دست درازی کرده است، خود را زیر نام و نشان های سیاسی پنهان می کند و از حمایت برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی نیز برخوردار است .
البصری تأکید کرد: مافیای فساد هنوز چشم طمع به بیت المال دارد و تلاش می کند که با تصاحب سمت های دولتی عالی رتبه بیش از پیش به غارت اموال مردم بپردازد .
نماینده مجلس عراق اعلام کرد: دولت بغداد مسؤول استرداد اموال مسروقه مردم است و باید با سفارتخانه های عراق ، مؤسسات مالی جهان و پلیس بین الملل (اینترپل) برای استرداد این اموال در ارتباط و تماس تنگاتنگ باشد تا بتواند با استرداد اموال مردم به بحران اقتصادی این کشور پایان دهد و پس از این دست مفسدان مالی را از درآمدهای نفتی کوتاه کند.
کمیسیون مبارزه با فساد مالی مجلس نمایندگان عراق روز ۷ ژانویه ۲۰۱۶ اعلام کرد که با استرداد اموال مسروقه مردم از خارج می توان کسری بودجه کل این کشور را جبران کرد.