فیلم ویدیویی یک کارگر هندی که درشبکه های اجتماعی پخش شده بار دیگر مسئله وضعیت کارگران خارجی در عربستان سعودی را مطرح کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «عبدالستار مکاندار» کارگر هندی که از طریق یک آژانس کاریابی در کشورش برای رانندگی کامیون در عربستان سعودی استخدام شده، می گوید که کارفرمایانش اجازه سفر به کشورش را نداده اند و حقوقش را به موقع پرداخت نکرده اند.

عبدالستار در این فیلم ویدیویی با چشمان اشک آلود درخواست کمک کرده و آن را برای یک فعال مدنی در هند فرستاده که او هم این ویدیو را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشته است.

پخش این فیلم که میلیون ها نفر آن را تماشا کرده اند باردیگر وضع کارگران خارجی در عربستان سعودی را در کانون توجه قرار داده است.

براساس قوانین عربستان سعودی کارگران خارجی بدون اجازه کارفرمایان خود اجازه خروج از این کشور را ندارند و این تنها یکی از محدودیت های کارگران خارجی در عربستان سعودی است.

موارد زیادی از بدرفتاری با کارگران خارجی درعربستان سعودی در رسانه ها انعکاس پیدا کرده است، ازجمله قطع دست یک زن کارگر هندی که اعتراض دولت این کشور به عربستان سعودی را در پی داشت