کاربران در شبکه های اجتماعی پس از حمله تروریستی به مسجد امام رضا (ع) در الاحساء عربستان، هشتگی را با همین موضوع ایجاد کردند.

به گزارش پرس شیعه، کاربری با نام عبدالله در تویتر خود نوشت: مهاجم نه سُنی بود و نَه شیعه، بلکه فردی کینه توز و گمراه بود .
این کاربر خطاب به عامل حمله تروریستی الاحساء نوشت : اگر کمربند انفجاری کوتاه ترین راه به سوی بهشت بود، کسی که تو را (برای این حمله تروریستی) فرستاد آن را به تو نشان نمی داد.
کاربری دیگر در صفحه خود با عنوان روما نوشت : با کشتن و ارعاب دیگران درپی نزدیک شدن به خداوند است! تا چه زمانی باید خون انسان در محراب مسجد ریخته شود؟!
کاربری به نام اِسراء نیز نوشت : الاحساء در اندوه فرورفته و لباس عزا به تن کرده است. دشمنان خدا بار دیگر بازگشتند و به مساجد که محل عبادت پروردگار است ، حمله می کنند.