رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پنجمین دور گفتگوهای دینی با شورای اسقفان سوئیس گفت: ذهن بشری از توجه به خدا دور شده و به تکثر انسانی دچار شده است.

به گزارش پرس شیعه، پنجمین دور گفت‌وگوی دینی مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای اسقفان سوئیس با عنوان «‌زمینه‌های افراط‌گرایی و رادیکالیسم در جوامع اسلامی و جوامع مسیحی ـ چالش‌ها و راهکارها»، صبح امروز (۵ شهریور) به ریاست ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور اسقف آلن دی رائمی، عضو کنفرانس اسقفان و اسقف لوزان، ژنو و فرایبورگ و مسئول گفت‌وگو با مسلمانان کنفرانس اسقفان سوئیس، اروین تانر، دبیرکل کنفرانس اسقفان سوئیس، اعضای کنفرانس اسقفان سوئیس و اندیشمندان مسلمان و مسیحی، آغاز شد.

ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست با تقدیر از ریاست های پیشین سازمان فرهنگ و ارتباطات به دلیل پایه گذاری گفتگوهای دینی سخنان خود را آغاز کرد و گفت: پرسشی که امروزه ممکن است برای ما پیش بیاید این است که چرا این همه آموزش ها در ادیان نتوانسته به پایداری صلح در جامعه کمک کند. هر چند امروزه تکنولوژی هم به کمک انتقال مفاهیم آمده اما چرا تأثیرگذاری اتفاق نیفتاده است؟

وی افزود: به نظرم مهمترین پرسش امروز همین پرسش است. درست است که ما بیرون و خارج شاهد خشونت هستیم، اما خشونت واقعیتی است که در بیرون وجود دارد. ما چه کرده ایم که نتیجه نداده و امروز شاهد خشونت هستیم و اساسا چه کارهایی نکرده ایم؟ به نظرم ما یک اشتباه تاریخی کرده ایم و آن اشتباه این است که اگر به میزان آموزش بیفزاییم میزان تاثیر آن را بیشتر خواهیم کرد. دانشگاه می تواند فنون نویسندگی را یاد بدهد، اما هرگز نمی تواند نویسنده یا شاعر تحویل جامعه بدهد، چرا که برای شاعر شدن چیز دیگری از درون انسان نیاز است که از دست معلم ساخته نیست.

ترکمان در ادامه افزود: امروزه ما با جهانی مواجهیم که عده ای در جهان با نام خدا صلح را در جهان برپا می کنند و گروه دیگری با نام خدا نسبت به ستاندن جان انسان ها گام برمی دارند. پرسش این است که چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیده اند؟ به نظرم مهمترین مساله این است که به نقش باور دل، کمتر توجه کرده ایم. ما کمتر به باور درونی دسترسی داریم. یکی از دلایل این اتفاق تکثری است که در درون جامعه بشری اتفاق افتاده است. ذهن بشری از توجه به خدا دور شده و به تکثر انسانی دچار شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: امروزه این نکته بسیار مهم است که ما بتوانیم بین علم و یقین رابطه برقرار کنیم. دین آمده که این یقین و باور را به وجود بیاورد. گروه های افراطی کسانی هستند که نقش عقل را به حداقل رسانده اند. جامعه ما و آینده جامعه بشری نیازمند باور به خداوند است.