گروه های مسلح تروریست، آتش بس را در ادلب نقض کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه های مسلح تروریست، برای چندمین بار متوالی، آتش بس را که از شروط گفت وگوهای ژنو ۳ است، نقض و سه غیرنظامی را کشته و زخمی کردند.

بر پایه این گزارش، یکی از تک تیراندازهای گروه های مسلح در روستای مجاور منطقه الفوعه (حومه شمالی ادلب)، دو شهروند به نام های محمد حسن محسن، حمدو حسن الحسن را شهید و یک تن دیگر را به ضرب گلوله زخمی کرد.

پیش از این نیز، تک تیراندازهای گروه های مسلح تروریست، شنبه شب، زنی به نام زکیه محمد طربیخ را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.