رژیم صهیونیستی می‌گوید که در عملیاتی سری آخرین یهودیان یمن را از این کشور خارج کرده و به سرزمینهای اشغالی برده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، به گفته آژانس یهود، این عملیات در چند روز گذشته و در جریان جنگ یمن انجام شده است.

روزنامه جروزالم پست به نقل از آژانس یهود نوشته که ۱۹ نفر که آخرین یهودیان ساکن یمن بودند در عملیاتی پیچیده از کشور خارج شدند.

این گروه را ۱۴ نفر که در شهر ریده در غرب یمن زندگی می‌کردند و یک خانواده پنج نفری از صنعا، پایتخت تشکیل می‌دادند.

یکی از آنان روحانی یهودی است که همراه پدر، مادر و همسرش به سرزمینهای اشغالی رفته است.

این روحانی همراه خود یک طومار تورات ۶۰۰-۵۰۰ ساله به اسرائیل برده است.

کانال ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته که وزارت امور خارجه آمریکا برای خارج کردن این افراد با اسرائیل همکاری داشته است.

یمن تا پیش از تشکیل رژیم اشغالگر قدس یکی از پرجمعیت‌ترین جامعه‌های یهودی را در خاور میانه داشت.

حدود ۵۱ هزار یهودی یمن پس از سال ۱۹۴۸ به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از سیاستهای رژیم صهیونیستی جذب یهودیان از سرتاسر جهان به بهانه های مختلف است. اخیرا هم این رژیم با اتکا به موضوع امنیت سعی داشت یهودیان ساکن فرانسه را جذب کند. این سیاست در راستای ناامنی و بی ثباتی موجود در اسرائیل و جبران روند مهاجرت معکوس ارزیابی می شود.