صدراعظم آلمان بر لزوم همکاری اروپا و آفریقا برای حل معضل مهاجرت های غیرقانونی به اروپا تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در نشست سران اروپا و آفریقا که در پاریس برگزار شد همکاری بین کشورهای اروپایی و آفریقایی برای ریشه کن کردن معضل مهاجرت های غیرقانونی را ضروری دانست.

وی به ویژه خواستار همکاری کشورهای لیبی، چاد و نیجر برای جلوگیری از عبور خیل مهاجران غیرقانوی به سوی اروپا شد.

مرکل افزود: ما در مسائل مربوط به امنیت، مبارزه با ساختارهای غیرقانونی و نیز مشارکت با کشورهای آفریقایی با هم صحبت می کنیم و می دانیم که بدون ترسیم یک چشم انداز آتی برای مردم آفریقا نمی توان بر مساله مهاجرت فائق آمد.

به گفته «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، در نشست سران اروپایی و آفریقایی در پاریس، راه کارهای توقف موج مهاجرت از آفریقا به اروپا و تشدید کنترل های مرزی برای به حداقل رساندن مهاجرت های غیرقانونی مورد بحث قرار گرفت.

مرکل هفته گذشته گفته بود باید تلاش شود که روند مهاجرت غیرقانونی قدم به قدم کاهش یابد و به جایی برسد که افراد حاضر نشوند سرنوشت خود را به دست قاچاقچیان بسپارند.