دولت کویت دو پیش‌نویسی را که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برای رفع تعلیق این کشور ارائه شده بود، نپذیرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به تعلیق کویت به دلیل دخالت دولت در امور کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران این کشور نمی‌توانند با پرچم کویت در المپیک ریو ۲۰۱۶ شرکت کنند و در صورتی که ورزشکاران تمایل داشته باشند می‌توانند با پرچم المپیک در بازی‌های ریو شرکت کنند.

دو پیش‌نویس توسط نمایندگان کویت و IOC مورد توافق قرار گرفت، اما این پیش‌نویس توسط دولت کویت مورد موافقت قرار نگرفت.

دولت کویت مدعی شده IOC با این توافقنامه در تلاش است تا قانون این کشور را برای رفع تعلیق تغییر دهد.

محمد الفیلی، نماینده دولت کویت در این باره به رویترز گفت: ما از پذیرفتن این توافقنامه خودداری می‌کنیم چرا که IOC به هیات اعزامی ما درخواست داده تا تغییراتی را در قوانین کویت ایجاد کنیم.

وی افزود: کویت یک کشور دموکراتیک است و اگر قرار باشد تا قانونی اصلاح شود این موضوع باید توسط پارلمان این کشور به رأی گذاشته شود. علاوه بر این نمایندگان کشور ما چنین درخواستی را نمی‌پذیرند.

کویت پیش از المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز تعلیق شده بود. ۱۷ فدراسیون این کشور از جمله فوتبال از سوی مجامع بین‌المللی تعلیق شده‌اند.