شورای حقوق بشر سازمان ملل چهار قطعنامه ضد اسرائیلی از جمله باز گرداندن بلندیهای جولان به سوریه را بررسی می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از جروزالم پست، در یکی از این قطعنامه ها از رژیم صهیونیستی درخواست می شود بلندیهای جولان را به سوریه باز گرداند.

این چهارقطعنامه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درحال بررسی است.

این شورا امروز همچنین در حال بررسی قطعنامه ای است که از اعضای سازمان ملل متحد خواسته شده شهرک های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ شامل کرانه باختری، شرق بیت المقدس و بلندی های جولان را تحریم کنند.

این قطعنامه توقف صادرات محصولات شهرک های ایجاد شده در اراضی اشغالی ۶۷ را به کشورهای عضو سازمان ملل خواستار شده است.