معاون وزیر امور خارجه کشورمان که در سوریه به سر می برد، با ولید معلم وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه، حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه کشورمان که در سوریه به سر می برد، با ولید معلم وزیر امور خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و آخرین وضعیت تحولات سوریه با یکدیگر گفتگو کردند.