۱۱ شهروند یمنی در حمله جنگنده های سعودی به منطقه المتون در استان جوف، به شهادت رسیدند.

به گزارش پرس شیعه؛ ۷ یمنی در حمله جنگنده های سعودی به آموزشگاه الداهوق در بازاری در منطقه المتون در استان جوف شهید شدند. ۴ نفر هم در حمله متجاوزان به دو کامیون حامل گاز مایع و مواد غذایی در منطقه المتون شهید شدند.

خبرگزاری سبأ گزارش داد، جنگنده های ائتلاف سعودی – آمریکایی همچنین منطقه صرواح در استان مارب را نیز بارها بمباران کردند و ۳ کامیون را در این منطقه هدف قرار دادند.
متجاوزان سعودی، امروز منطقه الغیل در استان تعز را نیز بمباران کردند.

جنگنده های ائتلاف سعودی منطقه الحفاء در شهر صنعا و منطقه بنی حشیش در شمال شرق پایتخت یمن را نیز هدف حمله قرار دادند.