جمع آوری زباله‌ های متراکم در لبنان در حالی آغاز شد که این اقدام با انتقادات گسترده از سوی فعالان روبرو شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ ده ها کامیون از یکشنبه اول فروردین کار انتقال کیسه های زباله ای که منطقه وسیعی در شمال بیروت و کناره های رودخانه را آلوده کرده بود، آغاز کرده اند اما باز هم بحث و جدل دربارۀ این بحران تمام نشده است.
این طرح به دلیل موقتی بودن و با اتکا بر انتقال زباله ها از شمال به جنوب بیروت در بازۀ زمانی دو ماهه، خشم فعالان زیست محیطی را برانگیخته است.
فعالان ضمن مخالفت با سوزاندن زباله ها، تنها راه حل بحران زباله را بازیافت بخش اعظم آن برشمردند.

جمع‌آوری زباله‌های بیروت آغاز شد