رئیس جریان ملی آزاد در لبنان و وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که حزب الله یک گروه تروریستی نیست بلکه یک جزء ضروری در لبنان است.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت المنار به نقل از جبران باسیل نوشت: “میان مقاومت و تروریسم تفاوت هست و ما در محور جنگ علیه تروریسم هستیم.”
رئیس “جریان ملی آزاد” لبنان و وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که حزب الله یک گروه تروریستی نیست، بلکه یکی از اجزاء اصلی جامعه لبنان است.
سایت شبکه المنار به نقل از جبران باسیل نوشت: “میان مقاومت و تروریسم تفاوت هست و ما در محور جنگ علیه تروریسم قرار داریم.”
باسیل همچنین در گفت و گو با نشریه لبنانی “النهار” که امروز دوشنبه منتشر شد، انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور را خواستار شد و افزود: ما نمی پذیریم کسی منطقی را بر ما تحمیل کند که آن را بر خود روا نمی دارد؛ پس اگر آن ها می پذیرند که یک نفر به نمایندگی از همه آن ها، گزینه ای را انتخاب کند، ما هم حاضریم چنین چیزی را قبول کنیم.
وزیر خارجه لبنان افزود: تا زمانی که انتخاب مردم پشتوانۀ ماست؛ این گروه های مقابل هستند که با جبهه گرفتن علیه توافق ملی باعث خالی ماندن پست ریاست جمهوری می شوند.