معاون رئیس هیأت الحشد الشعبی در پیامی به سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن تأکید بر مسیر مشترک حزب الله و بسیج مردمی عراق یادآور شده که الشحد الشعبی در کنار سید مقاومت باقی می ماند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «المنار»، «ابو مهدی المهندس» معاون رئیس هیأت «الحشد الشعبی» در پیامی به سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد که نیروهای بسیج مردمی عراق و نیروهای حزب الله در یک جبهه برای مقابله با تروریسم، جهل و صهیونیسم مبارزه می کنند.

در این پیام ابو مهدی المهندس سید حسن نصر الله را روح و سید مقاومت توصیف کرده و گفته مقاومتی که سید حسن نصر الله رهبر آن نباشد بی ارزش است.

وی همچنین تأکید کرد که الحشد الشعبی مسیر مقاومت و شهادت را از حزب الله آموخته است.

در ادامه این پیام آمده که قبل از سه دهه حزب الله یک جرقه بود که امروز به یک پروژه توسعه آزادی تبدیل شده است و مردان حزب الله مشعل های آزادی هستند.

وی تأکید کرده که بسیج مردمی عراق در مسیر حامیان، عاشقان و پیروان مسیر و خط سید حسن نصر الله و مقاومت باقی می مانند و در پایان هم گفته: ای سید مقاومت همه ما با تو هستیم.