رئیس بخش مذاکرات برگزیت در اتحادیه اروپا با انتقاد از رفتارهای ضد و نقیض لندن در جریان مذاکرات برگزیت، گفت که هیچ پیشرفتی در روند انجام این مذاکرات حاصل نشده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «میشل بارنیر» رئیس بخش مذاکرات برگزیت در اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ پیشرفتی تصمیم سازی در خصوص مسائل کلیدی مربوط به برگزیت در گفتگو با انگلیس حاصل نشده است.

وی که این سخنان را در کنفرانس خبری مشترک خود با «دیوید دیویس» نماینده انگلیس در مذاکرات برگزیت مطرح می کرد گفت با اینکه انگلیس تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد یورو گرفته اما به نظر می رسد در برخی از حوزه های مربوط به این خروج مردد است.

بارنیر همچنین تاکید کرد انگلیس مایل به خروج از بازار واحد است درحالیکه همزمان به دنبال کسب منافع حاصل از آن نیز است.

وی با طعنه به طرف انگلیسی خود گفت: این ما نیستیم که اتحادیه اروپا را ترک می کنیم. این انگلیس است که در حال ترک اتحادیه اروپا است.