نماینده سازمان ملل در سوریه در گزارشی محرمانه که به این سازمان ارسال کرده درباره توانایی این سازمان در برپایی صلح در سوریه و نظارت بر آتش بس احتمالی ابراز تردید کرد و در این باره هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه، فارین پالیسی اعلام کرد: استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نسبت به ناتوانی سازمان ملل در برقراری صلح که احتمال دارد از مذاکرات ژنو حاصل شود، هشدار داد.

بر اساس این گزارش،دی میستورا در گزارشی محرمانه به سازمان ملل هشدار داده است: روند سیاسی کنونی در جهان بیانگر این است که استفاده از نیروهای حافظ صلح که از نیروهای بین المللی و ناظران امنیتی تکیه دارد، روش مناسبی برای نظارت بر آتش بس نمی باشد.

همچنین این گزارش بیان می کند: جامعه بین الملل انتظار غیر واقعی از قدرت سازمان ملل درباره برقراری آتش بس در جنگ داخلی سوریه و نظارت بر آن دارد. این اظهار نظر به این معناست که شرایط جنگ در سوریه گاهی اوقات به قدری خطرناک می شود که نیروهای حافظ صلح به شکل کنونی از عهده کنترل آن بر نمی آیند.

به نظرمی آید که قدرتهای بزرگ آماده ایفای نقش یا عملکرد بی طرفانه به عنوان میانجی برای برپایی صلح در سوریه نمی باشند.خطر دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به گروه های افراطی و تروریست هاست که از روند مذاکرات سیاسی کنار گذاشته می شود و با تمام توان به دنبال مانع تراشی خواهند بود.