مدیرحوزه علمیه خواهران استان قزوین با تاکید بر گسترش سبک زندگی اسلامی گفت: توجه به خانواده از اصول مهم سبک زندگی دینی و الهی است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام رضا کاظم لو،مدیرحوزه علمیه خواهران استان قزوین با اشاره به سبک زندگی اسلامی وآسیب های سبک زندگی غربی گفت: سبک زندگی اسلامی همراه با برنامه وتوکل است در این سبک زندگی انسانها همیشه با هدف برنامه های خود را در پیش می گیرند وزندگی بدون برنامه از نظر اسلام مورد مطلوب نیست.

حجت الاسلام کاظم لو خاطرنشان کرد: سبک زندگی اسلامی دارای دو رکن بوده که برنامه وتوکل به خداست ومی دانیم که برنامه ریزی قوی که توام با نام خداوفرامین ائمه معصومین باشدبه نتیجه مطلوب خواهدرسید.

مدیرحوزه علمیه خواهران قزوین به آسیب های سبک زندگی غربی پرداخت واظهارداشت: در سبک زندگی غربی برنامه هست ولی روش های زندگی که از طریق عصمت به دست نگرفتند بلکه از روی تجربه بوده وبه ارزشهای اسلامی اهمیت زیادی نمی دهند.

وی ادامه داد: در سبک زندگی اسلامی اینطور عمل نمی شود بلکه به همنوعان احترام قائل می شوند ودر این زندگی اسلامی توکل به خدا واعتقاد به معاد وقیامت ومرگ برای ما مطرح است ولی در سبک غربی مرگ پایان همه چیز است.

حجت الاسلام کاظم لو به راهکارهای تقویت بنیان خانواده نیز اشاره و بیان داشت: رسول گرامی اسلام در رابطه با خانواده فرمودند هیچ بنایی محکم تر از خانواده در عالم هستی برقرارنیست ومحکم ترین بنا خانواده است، لذا در در جه اول باید جایگاه خانواده تقویت گردد

وی ادامه داد: توجه به خانواده در اسلام بسیار سفارش شده است وباید برای تقویت خانواده اهمیت داد.

وی تصریح کرد: آن چه که امروز در برگزاری مراسم ازدواج ویا مهریه در جامعه صورت می گیرد مطلوب نیست وباید تلاش نماییم مسئله ازدواج وهمچنین مهریه ها را به خوبی تبیین نماییم.