رئیس جمهور چاد به عنوان رئیس جدید اتحادیه آفریقا انتخاب شد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از الجزیره، «ادریس دبی» رئیس جمهور چاد به عنوان رئیس جدید اتحادیه آفریقا انتخاب شد.

در بیست و ششمین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در اتیوپی ادریس دبی به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد.

وی تصریح کرد این اتحادیه مأموریت سنگینی برای مبارزه با فقر و تروریسم بر عهده دارد.