علما و روحانیون بحرین به احضار شیخ میثم سلمان از خطبای بحرین توسط دستگاه های امنیتی اعتراض کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی بحرین شیخ میثم سلمان از روحانیون و خطبای بحرین و مسئول بخش آزادی های مذهبی دیدبان حقوق بشر بحرین در این کشور را به اتهام واهی اهانت به نمادهای دینی و مذهبی احضار کردند.

بر این اساس نیروهای امنیتی بحرین روز گذشته این روحانی شیعه را به مرکزی در جنوب منامه احضار و به وی اعلام کردند سخنرانی اش در تاریخ ۲۰ نوامبر گذشته حاوی اهانت به نمادهای دینی و مذهبی بوده است.

شیخ سلمان پس از حضور در این مرکز امنیتی و بازجویی به نشریه الوسط گفت: این اتهامات عجیب و در تعارض کامل با سخنرانی های من است.

** روحانیون بحرین: تهمت زدن به مدافعان حقوق مردم عادت حکومت شده است

در همین حال جمعی از روحانیون بحرین با صدور بیانیه ای نسبت به این اقدام حکومت بحرین واکنش شنان دادند.

در این بیانیه آمده است: تهمت زدن به مدافعان حقوق مردم و پیگیری کنندگان خواسته های مردم تبدیل به عادت و روش آشکار حکومت شده است؛ حکومت به افراد گاهی به بهانه تبعه خارجی بودن، گاهی به بهانه قومیت گرایی و گاهی هم به بهانه اهانت به نمادهای دینی و مذهبی انگ زده و آن ها را بدنام می کند.

در دادمه تصریح شده است: احضار شیخ میثم سلمان نیز در همین راستا و برای خراب کردن چهره و فعالیت های مؤثر و محدود کردن فعالیت های حقوقی او است.

روحانیون بحرین با محکوم کردن این اقدام از سازمان ملل و نهادهای حقوقی آن خواستند به وظایف خود در این زمینه عمل کرده و به مصادره کردن آزادی در بحرین واکنش نشان دهند.