عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: ساده لوحانه است فکر کنیم استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب، تغییر ماهیت داده است و بهترین راه مقابله با دشمن مقاوم سازی اقتدار ،حاکمیت و استقلال نظام از طریق برنامه ریزی برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمود عبد اللهی،با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گفت: موضوعی که ایشان بیان کردند نشان از نگرانی و دغدغه معظم له است که به کرار در سخنرانی های گذشته آن را ارائه کرده اند.

عضو جامعه مدرسین افزود: مبنای پیام رهبر انقلاب، همان گفتار امام راحل در گذشته است و یکی از­ شاخصه های اساسی نظام، بُعد هویتی و اقتدار حاکمیت و استقلال نظام در مقابله و مواجه با دشمن و قدرت های بیگانه و خارجی است.

وی با بیان اینکه یکی از پایه های اساسی اقتدار و استقلال، مسئله مهم اقتصاد مقاومتی است، بیان داشت: اگر کشور بر روی پایه خود محکم نایستد و نتواند اقتدار خود را نشان دهد، قطعا در معرض آسیب های جدی از سوی بدخواهان نظام قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبد الهی اظهار داشت: به همین دلیل تکیه بر استقلال، اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری داخلی، تکیه و اعتماد بر توان نیروهای داخلی می تواند آنیده اقتدار نظام و انقلاب را از هر لحاظی تضمین کند

عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه دشمن در طراحی جدید خود تنها اقدام به تغییر تاکتیک در روش کرده نه ماهیت گفت: این ساده لوحانه است که فکر کنیم استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب، تغییر ماهیت داده است و بر همین اساس بهترین راه مقابله با دشمن مقاوم سازی اقتدار و حاکمیت و استقلال نظام از طریق برنامه ریزی برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: اگر بخواهیم مانند گذشته تنها به شعار و گرفتن چند همایش بسنده کنیم قطعا دچار ضرر و خسران خواهیم شد.