منابع خبری بلژیک، تصویر دو نفر را که گفته می شود عاملان انفجار انتحاری امروز در فرودگاه بروکسل هستند، منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه به گفته منابع بلژیکی این دو نفر که لباس سیاه بر تن دارند، خود را داخل فرودگاه منفجر کرده اند و شخص سوم که در عکس مشاهده می شود و لباس روشن به تن دارد، متواری است و تلاش برای یافتن وی ادامه دارد.

دادستانی کل بلژیک اعلام کرده که احتمالا این افراد، عامل اجرای عملیات تروریستی امروز بوده اند، اما درباره نام و هویت آنان توضیحی نداده است.

سه مظنون دست داشتن در انفجار فرودگاه بروکسل