یکی دیگر از اهالی شهر شیعه نشین “فوعه” در استان ادلب سوریه، بر اثر محاصره ادامه این شهر جان خود را از دست داد.

به گزارش پرس شیعه، محاصره شهرهای شیعه نشین سوریه باز هم قربانی گرفت.

“نهاد نایف” از اهالی شهر شیعه نشین “فوعه” که صاحب یکی از داروخانه های این شهر بود، به دلیل کمبود دارو و تجهیزات درمانی در شهر فوعه جان خود را از دست داد.

محاصره کامل شهرهای فوعه و کفریا توسط گروه های تکفیری باعث شده که دارو و تجهیزات درمانی در این دو شهر شیعه نشین به کالایی نایاب تبدیل شود.

هم اکنون ۳۵۰ بیمار در شهرهای فوعه و کفریا زندگی می کنند که برای درمان و از دست ندادن جان خود باید به بیمارستان های مجهز خارج از این شهرها منتقل شوند.

تاکنون ده ها تن از بیماران و مجروحان شهرهای فوعه و کفریا به دلیل کمبود دارو و تجهیزات درمانی در این دو شهر جان خود را از دست دادند.

دو شهر فوعه و کفریا که محل زندگی چهل هزار تن از شیعیان سوریه است، از بیش از یازده ماه پیش و پس از سقوط شهر ادلب، به محاصره کامل گروه های تکفیری درآمد و این گروه ها مانع از ورود هر گونه مواد غذایی، سوخت و دارو به این شهرها می شوند.